Archive for January, 2013

Da Nu Album! / Новият албум!

Уважаеми дами и господа, Da Small Tragoediaz са в H&Я Media Studio, Derr Sin’s Cave и Zero Project Studio, където записват “убиеца на рока, попа и денса” – новия албум с работно заглавие Tragoedia Mundi Re-Visited. Тази творба няма да бъде издавана в България. С нея музикантите възнамеряват да ориентират продукцията си към пазара на [...]

Read more

OFFICIAL WEB SITE OF DA SMALL STRAGOEDIAZ
®©2012 This website is created by Maslev & Manolov and edited by Manolov.
Този сайт е направен по дизайн на Маслев и Манолов и под редакцията на Манолов.