Desolation/Самотата (BG Version)’97

RELEASEZ / ИЗДАНИЯ:
Da Disco Clownz from Hell Pt 2 Da Remixez12 (4LP)

 
LYRICZ: Voeva, Ruseva
ТЕКСТ: Воева, Русева

Версията на Pop-Off:

Самотата – това е картината,
пред която всяка вечер стоя.
Самотата – това е играчката,
без която не мога да спя.
Самотата – това е слънцето,
под което на асфалта лежа.
Самотата са нощните улици,
по които вече с теб не вървя.

Може цял живот да преписваш от книгите мъдрости,
но снегът през зимата ще бъде същият.

Самотата – това е онази нощ,
след която не усещам деня.
Самотата – това е кутията,
в която пускам своите писма.
Самотата – това е книгата,
от която всяка вечер чета.
Самотата – това е пиесата,
в която играя сега.

Може цял живот да преписваш от книгите мъдрости,
но снегът през зимата ще бъде същият,
ще бъде същият, ще бъде същият, ще бъде…

Самотата – това е дъното.
Понякога там дълго лежа.
Там дълго лежа, там дълго лежа…

Може цял живот да преписваш от книгите мъдрости,
но снегът през зимата ще бъде същият.

Back 2 LYRICZ / Обратно към ТЕКСТОВЕ


OFFICIAL WEB SITE OF DA SMALL STRAGOEDIAZ
®©2012 This website is created by Maslev & Manolov and edited by Manolov.
Този сайт е направен по дизайн на Маслев и Манолов и под редакцията на Манолов.