On da Bus (Version 1)’94

RELEASEZ / ИЗДАНИЯ:
Da Birth of Tragoedia’96 (EP); What’s Up?’01 (LP)

 
LYRICZ: Manolov, Gaulov
ТЕКСТ: Манолов, Гълов

Оригиналната версия:

Въф афтобуса, въф афтобуса
така съм друсан, че не мога да ходя.
Не мога да ходя, щото съм друсан,
и то в афтобуса, оуу, йе!

Седя си на топло, а вънка е мрак.
Така ми е весело, че подсвирквам си чак, но…
“Последна спирка, слизай, говедо!”,
шофьорът над мене кръвнишки ме гледа.
Опитвам да стана, но политам назад.
“Мърдай веднага, бе, пропаднала гад!
Боклуци като тебе секи божи ден
опъват ми нервите, болен кретен!”

Йе, йе, йе, йе, йе, йе, йе – въф афтобуса.

“Моля те, бе, братче, нека да остана, малко да се повозя.
Тихичко тука ше си изтрезнявам и няма да те тормозя!
Няма къде да отида, среднощ е, а и в това състояние…
Имай поне капчица милост, поне грам състрадание!”

Уви, думите ми не затрогват долния мръсник обаче!
Получавам първо удар, след това ритник, така че
плюя кръв и жълти зъби, свличам се веднага,
но садистът побеснял продължава да налага!

Кръв! Мрак! Нищо не чувам!
Болка! Мъгла! Дали не сънувам?
Шут въф ташаците – буден съм, значи!
Лакът в корема! Не спя, няма начин…

Йе, йе, йе, йе, йе, йе, йе – въф афтобуса.

Но докопвам за гушата изверга аз
и викам: “Ей, дойде ти последния час!”
Събарям го долу и почвам да душа
проклетата яка и жилава гуша.
Под мене лайното изцъкля очи,
но стискам го яко, като с клещи.
След малко започва да хърка зловещо,
а аз истерично се хиля насреща.

Забивам мръсни нокти в коравия гръклян,
а после се отдръпвам, от топла кръв облян.
Размазвам му с токове пъпчивото лице
и злобно му изтръгвам езика със ръце,
които най-спокойно изтривам в шепа сняг,
поемайки по пътя си в мастиления мрак,
но тъй като усещам си от пластелин краката,
решавам за почивка да спра във механата.

Въф механата, въф механата
така се клатя, че не мога да ходя,
не мога да ходя, щото се клатя,
и то в механата… Оууу, йе!

Седя си на топло, а нейде навън
сирени смущават среднощния сън.
Проблясват светлините на патрулната кола
като очи на хищник, който броди във нощта.
Но няма да успеят да ме окошарят,
защото ще съм мъртъв, когато ме заварят.
Една солидна доза си праскам въф ръката,
която май ще стигне да опна петалата.

Йе, йе, йе, йе, йе, йе, йе – въф механата…

Излизам бавно вънка, плувнал в пот гореща
и виждам ги – ченгетата – застанали отсреща.
Крещя им: “Ваш’та майка, елате, тук съм цял!” А след това
с достойнство се строполвам въф лепкавата кал…

Back 2 LYRICZ / Обратно към ТЕКСТОВЕ


OFFICIAL WEB SITE OF DA SMALL STRAGOEDIAZ
®©2012 This website is created by Maslev & Manolov and edited by Manolov.
Този сайт е направен по дизайн на Маслев и Манолов и под редакцията на Манолов.