Da DST Band / Пасмината DST

Newz / Ала бала

What’z nu about Da Small Tragoediaz – fresh info, recordingz, replacementz, firing people, retiring people, partiez, upcomin’ gigz, failed eventz, fightz, drunk storiez & etc. “yellowish” activitiez.

Какво ново при Da Small Tragoediaz – прясна информация, записи, смени, уволнения, пенсионирания, купони, предстоящи концерти, провалени мероприятия, сбивания, оливания и прочее жълта дейта.

Bio / Житие

Who R Da Small Tragoediaz? How did they start, what do they stand 4, why R they not takin’ their medz regularly, where R they headin’? Where R they probably goin’ 2 B, once U R not in this world anymore?

Кои са тези хора, наречени Da Small Tragoediaz, откъде са тръгнали, за какво се борят, защо не си пият хапчетата редовно, накъде са се запътили и къде ще се намират, след като вие вече няма да сте тук.

Discography / Тави

Da Small Tragoediaz’z releasez – official & illegal albumz, EP’z, singlez, compilationz, best of albumz, bootlegz, live albumz, self released issuez. U can order through da contact form at Contactz section.

Изданията на Da Small Tragoediaz – официални и нелегални албуми, миниалбуми, сингли, компилации, бест ъв албуми, буутлези, концертни албуми, самиздати. За поръчки – в секция Контакти.

Gig Guide / Живи забивки

Upcomin’ & past gigz of Da Small Tragoediaz, festival activitiez, Xhibitionz of fine artz, performancez, happeningz, DJ partiez, literature eventz, theatre playz & all other kindz of artistic & inartistic activity.

Предстоящи и минали концерти на Da Small Tragoediaz, участия на фестивали, в изложби, в рецитали, на диджей партита, в литертурни четения, в театрални постановки и всякакви други спектакли с и без художествена стойност.

Articlez / Врели-некипели

Media activitiez of DST, press releasez, articlez from any independent involvement of da band memberz in printed media, interviewz, reviewz, art criticism (as much as it existz in a constructive way nowadayz).

Публикации от и за DST, прес рилийзи, материали за самостоятелни изяви на членовете на бандата в печатните медии, интервюта, ревюта, художествена критика (доколкото изобщо я има в наши дни).

Memberz / Личен състав

Main factz about da risez and da fallz of da current band memberz, as well as da honored 1z (fired, retired, or simply grounded by their wivez), of all da 9 (so far) historical formationz of Da Small Tragoediaz.

Кратки визитки на настоящите и почетните (изгонени, пенсионирани, уволнени или просто изолирани от съпругите си) членове на Da Small Tragoediaz от деветте (поне дотук) исторически формации на бандата.

Guestz / Гости

Brief info about da guest DJ’z and musicianz in da DST’z recordz and releasez, who have contributed with remixez, coverz, lyricz; S well S some artistz who have been inspired by da music of da band or been hired S graphic artistz 4 di album covers.

Кратки визитки на диджеи и музиканти, гостували в издания на DST, създавали авторски ремикси, кавъри и преработки, на хора, работили върху текстове за DST, и художници, рисували по поръчка на DST или по вдъхновение от музиката на бенда.

ПРЕВОД: Михайлова, Събев; TRANSLATION: Mihaylova, Sabev

 


OFFICIAL WEB SITE OF DA SMALL STRAGOEDIAZ
®©2012 This website is created by Maslev & Manolov and edited by Manolov.
Този сайт е направен по дизайн на Маслев и Манолов и под редакцията на Манолов.