Da Small Tragoediaz Design a Big Musical (July 1995) / Групата Малки трагедии замисля голям мюзикъл (юли 1995)

От Ивайло КИЦОВ, вестник Континент, юли 1995.

НА СНИМКАТА: Изрезка от вестник Стандарт от онези времена. Обърнете внимание на нещо много характерно за Трагедиите – през 90-те, както и днес, те печелят първите места в конкурси и класации с домашни записи, докато другите групи харчат пари за професионални студиа.

 

СОФИЯ. Из­вестната най-вече в сре­дите на позна­вачите формация Малки трагедии взе учас­тие в сборен проект, наре­чен Рок сингли №1, но възна­мерява да нап­рави от песни­те (собствените, не на колегите си, участващи в компилацията, б. р.) цял мюзикъл.
Освен Малки трагедии свои­те рок сингли предлагат Орбелус, Лакрима Кристи, както и Проектите на Кембъла (МушмоRock, Сет­не с Льошко и Дани Годжев, и Едибъл). Кол­кото са групите, толкова са и лицата на рока, които надничат от Рок сингли №1. „Точно това е и слож­ното, но и интересното – да приемеш предизвикателство­то, поставяйки на една сцена толкова различни музикални герои”, казва Теодосий – основният текстописец на Трагедиите, който е и дизайнер на обложките на групата, както и на обложката на касетата Рок сингли. Още във въпросната обложка момчетата от Малки трагедии са опреде­лили своите „големи” роли: Теодор Манолов (Teodosii) – мозък, Георги Станев (GoGo) – шаман, Стефан Константинов (Stefan-Stefan) – зъл гений, Влади­мир Андреев (Vladi Baddy) – интелект, Захари Захариев (Harry Da Cloud) – музикант, и залагат изцяло на импровизацията.
„Този мюзикъл няма да бъде просто хепънинг, а концептуална творба – разказва Теодосий. – В него ще става дума за издателска къща, ко­ято пуска на пазара ненаписан роман, книга с корици и всичко останало, но без съдържание, чийто автор е учен, който ще я на­пише след Второто пришест­вие.”
Теодосий не пропуска да спомене, че в мюзикъла ще има и „лов на вещици”, голямо парти с блус-джаз-рок-алтернативните песни Въф афтобуса и Изяж дървото!, но и сериозно главоблъскане над трудния въпрос: „За­що се продаваме на черни рога?”

OFFICIAL WEB SITE OF DA SMALL STRAGOEDIAZ
®©2012 This website is created by Maslev & Manolov and edited by Manolov.
Този сайт е направен по дизайн на Маслев и Манолов и под редакцията на Манолов.