Bio / Житие

2012

2012 – Осми състав (от ляво надясно): Disco Fi (китари), Lay D (вокали и клавишни), “Dr Frank” (вокали, китари, бас, програминг, семплери), Ape Real (вокали), 2backOFF (барабани). ФОТОГРАФИ: Мюрсел, Пипова, Куцаров, Петкова

2012 – Еighth formation (left 2 right): Disco Fi (guitarz), Lay D (vox & keyz), “Dr Frank” (vox, guitarz, bass, programming, samplerz), Ape Real (vox), 2backOFF (drumz). PHOTOGRAPHERZ: Myursel, Pipova, Kutsarov, Petkova


ТЕ СА: Da Small Tragoediaz (Малки трагедии)

СТИЛОВА ОРИЕНТАЦИЯ: eкспериментален рок, индъстриъл, алтернативен метъл, електро метъл, хипхоп, синтпоп, готик рок, сайбърпънк

ОТ: София, България

ГОДИНА НА ОСНОВАВАНЕ: 1992

НАКРАТКО:
Групата Малки трагедии е създадена през 1992 година в София от студента от Националната художествена академия Теодор Манолов и музикантите Тодор Карастоянов, Николай Колев и Марин Ташев.
В следващите няколко години Манолов (който днес е известен български художник и дизайнер) става основен композитор и фронтмен на формацията, самата тя се разраства както в концептуално, така и в чисто количествено отношение, нейните членове се увеличават, но и често напускат или биват заменяни поради идейни несъответствия. Достига се до момент, в който Da Small Tragoediaz вече не е точно типична рок група, а по-скоро творческо обединение на много и различни в стиловите си търсения музиканти и диджеи.
Така е и в наши дни. В записите и концертните изяви на DST вземат участие различни гост изпълнители от българската и европейската ъндърграунд рок и електронна сцена. В последните две години обаче групата излиза на живо в релативно постоянен лайн-ъп: “Dr Frank” (Теодор Манолов) – вокали, китара, семплери, бас; ReachON (Иван Печев) – китари, и 2backOFF (Николай Табаков) – барабани.

1994 – Втори състав (от ляво надясно): Olia (бек вокали), Vladi Baddy (програминг, тонинженер), “Dr Frank” (вокали, бас), Harry Da Cloud (клавишни, програминг), Herr Stein (китари, вокали), GoGo(клавишни, програминг, вокали). ФОТОГРАФ: неизвестен

1994 – Second formation (left 2 right): Olia (back vox), Vladi Baddy (programming, sound engineer), “Dr Frank” (vox, bass), Harry Da Cloud (keyz, programming), Herr Stein (guitarz, vox), GoGo (keyz, programming, vox). PHOTOGRAPHER: unknown

Първото концертно изпълнение на DST се състои на 22 февруари 1993. Следват години на усилено експериментиране в рамките на различни стилове и извън рамките на всякакви стилове, както и на търсене на оригинален звук, през което време DST се превръща не само в първата рок формация в България, която композира и записва в изцяло дигитална среда, но и в една от най-оригиналните в интонационно отношение групи на Балканския полуостров. Чак през 2001 Малки трагедии успяват да реализират пазарно първия си дългосвирещ опус – What’s Up?. Всички песни от тази колекция се превръщат в тотални хитове на ъндърграунд ниво. Сред най-популярните от тях и до днес са Frankenstein is in da House, On da Bus Pt 1, Eat da Punk!, R’N’R of Death и Thermonuclear Sex Appeal Pt 2. След няколко тежки години на проблеми от материално-техническо естество бандата издава сингъл с експерименти върху хипхоп естетиката.
Преживяла множество кризи, през 2010 тя прави забележително завръщане на сцената с нова, по-тежка стилова ориентация и нови членове (с изключение на Манолов). Само година по-късно става факт първият концертен запис на DST, наречен Da Disco Clownz from Hell Live. (Тази подборка от стари и нови песни се подготвя за издаване през 2013 година като част от четворен юбилеен албум.) Пак през 2011 DST публикуват в интернет, при това безплатно, своя втори дългосвирещ студиен проект, който се нарича Da Veri BEAST. Забележителни композиции тук са Desolation, написана и записана съвместно с групата Други гласове, и хаус версията на Thermonuclear Sex Appeal Pt 3. През 2012 излизат първите две части на четворния албум Da Disco Clownz from HellDa Songz и Da Remixez. Хитове има и тук: Hi-R, Da Deuce doesn’t Believe In God и Mak’em Cry. Останалите две части на четворния албум се очакват съвсем скоро.
До днес Da Small Tragoediaz имат девет исторически формации, постоянен член на които е единствено основателят “Dr Frank”.

1995 – Втори състав (от ляво надясно): Olia (бек вокали), “Dr Frank” (вокали, бас), Herr Stein (китари, вокали), GoGo (клавишни, програминг, вокали), Vladi Baddy (програминг, тонинженер). ФОТОГРАФ: Дишовски

1995 – Second formation (left 2 right): Olia (back vox), “Dr Frank” (vox, bass), Herr Stein (guitarz, vox), GoGo (keyz, programming, vox), Vladi Baddy (programming, sound engineer). PHOTOGRAPHER: Dishovsky

 

THEY R: Da Small Tragoediaz

GENREZ: experimental rock, industrial, alternative metal, electro metal, hip-hop, synthpop, gothic, cyberpunk

FROM: Sofia, Bulgaria

FORMED: 1992

IN BRIEF:
The DST band was created in 1992 in Sofia by the student from the National Academy of Arts Teodor Manolov and the musicians Todor Karastoianov, Nikolay Kolev and Marin Tashev.
In the next few years Manolov (famous Bulgarian artist and graphic designer now) became the band’s heart and primary composer, the band expanded conceptually and in quantitative terms, its line-up increased, but the members of Da Small Tragoediaz often leaving or being replaced due conceptual discrepancies. There comes a time when Da Small Tragoediaz is no longer just a typical rock band, but rather some kind of a creative alliance of many musicians and DJs with different styles.
The same goes up to the present. Parts in the DST’s records and live performances take various guest musicians from popular Bulgarian and European underground rock & electronic bands. But in the past two years the band performed live with a constant line-up: “Dr Frank” (Teodor Manolov) – vox, guitarz, samplerz, bass; Derr Sin (Ivan Maslev) – guitarz, and 2backOFF (Nikolai Tabakov) – drumz.

2010 – Седми състав (от ляво надясно): Proletarian (клавишни), H.E.D. TripS (програминг, бек вокали), 2backOFF (барабани), “Dr Frank” (вокали, китари, бас, програминг, семплери). ФОТОГРАФ: Куцаров

2010 – Seventh formation (left 2 right): Proletarian (keyz), H.E.D. TripS (programming, back vox), 2backOFF (drumz), “Dr Frank” (vox, guitarz, bass, programming, samplerz). PHOTOGRAPHER: Kutsarov

The first live performance of Da Small Tragoediaz took place on February 22nd, 1993. After years of intensive experiments in various styles and beyond any style and searching of original sound Da Small Tragoediaz became not only the first rock formation in Bulgaria, that composes and perform in a completely digital environment, but one of the most original bands in the Balkans.
In 2001 Da Small Tragoediaz released their first long play record – What’s Up?. All songs in this collection became total underground hits. Among the most popular ones are: Frankenstein is in da House, On da Bus Pt 1, Eat da Punk!, R’N’R of Death, and Thermonuclear Sex Appeal Pt 2. After several years of problems and technical difficulties the band released a single with hip-hop experiments.
Survived many crises, in 2010 the formation made a notable return on stage with a new, more heavy style orientation and new members (except Manolov). Within a year Da Small Tragoediaz released their first live recording called Da Disco Clownz from Hell Live. (This selection of some old and some new songs is ready for issuance during 2013 as a part of a fourfold anniversary album.)
Also in 2011 Da Small Tragoediaz uploaded on the internet at no cost, their second full-length studio project, called Da Veri BEAST. Notable songs here are: Desolation, written and recorded in collaboration with the band Other Voices, and the house version of Thermonuclear Sex Appeal Pt 3. In 2012 the first two parts from the fourfold anniversary album Da Disco Clownz from HellDa Songz and Da Remixez, are ready. The most popular songs here are: Hi-R, Da Deuce doesn’t Believe In God, and Mak’em Cry. The other two parts of the album are expected very soon.
To date, Da Small Tragoediaz have nine historical formations. A permanent member in all formations is only the founder of the band – “Dr Frank.

Back 2 DA DST BAND / Обратно към ПАСМИНАТА DST


OFFICIAL WEB SITE OF DA SMALL STRAGOEDIAZ
®©2012 This website is created by Maslev & Manolov and edited by Manolov.
Този сайт е направен по дизайн на Маслев и Манолов и под редакцията на Манолов.