1996 Da Birth of Tragoedia (EP)

Това е подборка от всички самопродуцирани и записани песни на втората (и най-оригинална до момента) Da Small Tragoediaz формация. Освен тези пет трака DST2 са записали в студио само още една песен – Panic! This is di End of da World!, неумело продуцирана в стил оперетен пънк от Пеци Гюзелев от Щурците, която Трагиците отказват да включат в първия си рилийз. Сингълът е издаден на аудиокасета през 1996 година. Тиражът от 666 бройки сигурно все още залежава в златните фондове на българските радиа и телевизии от зората на демокрацията между препаратите на чистачките и черновите на водещите. Da Birth of Tragoedia е преиздаден през 2012 година след частичен мастъринг. За поръчки – в секция Контакти.

RELEASE DATE / ИЗДАДЕН НА: November 1 1996 / 1 ноември 1996

TRACKLIST / СПИСЪК НА ПЕСНИТЕ:

1. R’N’R of Death Pt 2 (Short Single Version) (04:15)

2. Thermonuclear Sex Appeal Pt 1 (04:30)

3. Eat da Punk! (Short Single Version) (04:32)

4. Perpetuo Mortalis (03:47)

5. On da Bus Pt 1 (Short Single Version) (05:38)

PRODUCERS / ПРОДУЦЕНТИ: Manolov, Stanev, Andreev, Zahariev / Манолов, Станев, Андреев, Захариев

TOTAL TIMING / ОБЩО ВРЕМЕТРАЕНЕ: 22:42

LABEL / ИЗДАТЕЛ: DSTroy Productionz

DESIGN / ДИЗАЙН: Manolov / Манолов

ARTWORK / ХУДОЖНИК: Manolov / Манолов

COVER TITLE / ЗАГЛАВИЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЕТО НА ОБЛОЖКАТА: Claustrophobia, 1995, color chalk lithograph / Клаустрофобия, 1995, цветна литография с креда

PRICE / ЦЕНА: USD 10 / BGN 15

BUY! / ПОРЪЧАЙ!

Back 2 DISCOGRAPHY / Обратно към ТАВИ


OFFICIAL WEB SITE OF DA SMALL STRAGOEDIAZ
®©2012 This website is created by Maslev & Manolov and edited by Manolov.
Този сайт е направен по дизайн на Маслев и Манолов и под редакцията на Манолов.