2012 october 27 VOEV Fest – Mixtape 5 / 27 октомври – Фестивал в памет на ВОЕВ – Mixtape 5

CANCELED / ОТМЕНЕН по вина изцяло на организаторите на фестивала! Това е официалната версия. Истината обаче е по-друга. Всъщност концерт на Трагедиите отпада за пореден път благодарение на нахалството на самите Трагедии, които продължават най-безсрамно да предявяват към собствениците на клубове и фест-координаторите изисквания за елементарна етика и професионално отношение!

Back 2 GIG GUIDE / Обратно към ЖИВИ ЗАБИВКИ


OFFICIAL WEB SITE OF DA SMALL STRAGOEDIAZ
®©2012 This website is created by Maslev & Manolov and edited by Manolov.
Този сайт е направен по дизайн на Маслев и Манолов и под редакцията на Манолов.