August 27 – Z-rock Radio / 27 август – радио Z-rock

Newz / Ала бала No Comments

INTERVIEW: 27th of August. Z-rock Radio. Garage of Gurko. 9 PM. Featurin’ “Dr Frank” & Derr Sin. Da Small Tragoediaz’s 20 yearz anniversary!

ABOUT: Da nu site. Da nu 4LP called Da Disco Clownz from Hell. Da nu band memberz. Da nu trendz in da warfare against da primitive contemporary rock. Da nu winnerz-2-B of da Eurovision music competition.

******

ИНТЕРВЮ: 27 август. Радио Z-rock. В Гараж при Гурко. 21 часа. Със специалното участие на “Dr Frank” и Derr Sin. 20 години Малки трагедии!

ОТНОСНО: Новия сайт. Новия четворен Da Disco Clownz from Hell. Новите членове на бандата. Новите трендове в борбата срещу елементарния съвременен рок. Новите бъдещи победители в конкурса Евровизия.

PIC: Garage on Z-Rock Radio iz 1 of da few media in Bulgaria, who have always supported di artistry of da Tragoediaz. Unfortunately, most other specialized programz prefer only traditional rock actz. / СНИМКА: Гараж по радио Z-Rock е една от малкото медии в България, които винаги са подкрепяли артистизма на Трагедиите. За съжаление повечето други специализирани предавания преферират само традиционния рок.
TRANSLATION: Hristova / ПРЕВОД: Христова

Back 2 NEWZ / Обратно към АЛА БАЛА

No Responses to “August 27 – Z-rock Radio / 27 август – радио Z-rock”

Leave a Reply


OFFICIAL WEB SITE OF DA SMALL STRAGOEDIAZ
®©2012 This website is created by Maslev & Manolov and edited by Manolov.
Този сайт е направен по дизайн на Маслев и Манолов и под редакцията на Манолов.