Da Nu Book Called The Valleys of Time / Новата книга Долините на времето

Newz / Ала бала No Comments

Ladiez & gentlemen. Da nu book by Liubomir Manolov: The Valleys of Time – a collection of real life storiez from da timez of da Red Terror – will B soon available on da market. These storiez come from da descendantz of those killed & repressed by da so called “Court of the People” & R N authentic historical proof 4 di evil of communism. What is da connection between this & rock music & in particular with da band DST? Read further 2 find out!

1st of all, da well known 4 his hatred of da communism, socialism & everything in between “Dr Frank” is di editor of da book & also da designer & painter of da book cover. Second, Da Tragoediaz R recordin’ something like a soundtrack 4 da book. It’s a song called Up Against da Wall, which is created in collaboration with Da Bird from da death metal outfit Hatebomb and da keyboard player Proletarian from da darkwave project Proletarii. Third, but not last – even if they did not have anything 2 do with this deeply touchin’ & emotion filled book, DST would still show it 2 da world on their website purely out of contempt 4 da red scum & the monstrous crimez & inhumane actz committed during da timez of totalitarian dictatorship. Da book can B seen on da comin’ “Book fair”. A live concert version of da future song Up Against da Wall can B heard HERE.

Уважаеми дами и господа, на пазара излезе новата книга на Любомир Манолов Долините на времето – сборник истински истории за годините на Червения терор, разказани от потомци на репресирани и убити от т. нар. Народен съд. Какво общо има това с рок музиката и в частност с DST? Прочетете по-долу.

Първо, широкоизвестният с ненавистта си към комунизма, социализма и техните апологети “Dr Frank” е редактор, художник оформител и автор на корицата на книгата. Второ, Трагедиите записват нещо като саундтрак към нея – това е песен, озаглавена Up Against da Wall, която е създадена заедно с вокалиста Da Bird от дет метъл бандата Hatebomb и кийбордиста Proletarian от уейв проекта Пролетарии. Трето, но не последно – дори и да нямаха никакви конвергентни точки с тази покъртителна книга, DST пак щяха да я рекламират на сайта си единствено от погнуса към червения боклук и зверствата от епохата на тоталитаризма. Четивото – тези дни на Панаира на книгата. Концертна версия на бъдещия саундтрак Up Against da WallТУК.

НА СНИМКАТА: Tragoedia Mundi Anno Domini, 2013, дигитална живопис, художник – Манолов (произведението е част от оформлението на корицата на книгата Долините на времето) / Tragoedia Mundi Anno Domini, 2013, digital painting, author – Manolov (da work is a part of da layout of da book cover of Valleys of Time)

ПРЕВОД: Nankoff / TRANSLATION: Nankoff

No Responses to “Da Nu Book Called The Valleys of Time / Новата книга Долините на времето”

Leave a Reply


OFFICIAL WEB SITE OF DA SMALL STRAGOEDIAZ
®©2012 This website is created by Maslev & Manolov and edited by Manolov.
Този сайт е направен по дизайн на Маслев и Манолов и под редакцията на Манолов.