Da Nu DST GuitR PlayR / Новият китарист на DST

Newz / Ала бала No Comments

Ladiez & gentlemen, it’s a real pleasure 2 introduce U da nu guitR playR & web designR of DSTDerr Sin (Ivan Maslev), whom da Tragoediaz expropriated from da up’n'risin’ punk rock gang Shum.

Sin recorded most of cuttin’ riffz of da nu single (20 YeRz) R’N’R of Death, over which post-production sweatz Valdemar of Zero Project Studio in Sofia. Until da release of da killin’ crossover (remake of di oldSt hit of da band – from 1992, brought back 2 life on di occasion of da 20th anniversary of DST), U can listen da live version of da song, which enjoyz intense Internet rotation ((20 YeRz) R’N'R Of Death (Live)).

Дами и господа, удоволствие е да ви представим новия китарист и уеб дизайнер на DSTDerr Sin (Иван Маслев), когото Трагедиите експроприират от набиращата инерция пънк рок шайка Шум. Sin записа повечето резачки по новия сингъл (20 YeRz) R’N’R of Death, върху чиято постпродукция се поти Valdemar от студио Zero Project в София. До появата на убийствения кросоувър (римейк на най-стария хит на бандата от 1992, пресътворен по случай 20-годишнината на DST) можете да слушате лайв-версията на парчето, която се радва на интензивни интернет ротации ((20 YeRz) R’N'R Of Death (Live)).

PIC: Apart from successfully performin’ da role of metal guitarist in N electronic bNd, Sin is also responsible 4 da development of da web site of da Tragoediaz. PHOTOGPAPHER: Orachev / СНИМКА: Освен че изпълнява успешно ролята на метъл китарист в електронна формация Sin е отговорен и за разработката на уебсайта на Трагедиите. ФОТОГРАФ: Орачев
TRANSLATION: Gugunska / ПРЕВОД: Гугунска

Back 2 NEWZ / Обратно към АЛА БАЛА

No Responses to “Da Nu DST GuitR PlayR / Новият китарист на DST”

Leave a Reply


OFFICIAL WEB SITE OF DA SMALL STRAGOEDIAZ
®©2012 This website is created by Maslev & Manolov and edited by Manolov.
Този сайт е направен по дизайн на Маслев и Манолов и под редакцията на Манолов.