20 Yearz R’N'R of Death / 20 години R’N'R of Death

Newz / Ала бала No Comments

Ladiez & gentlemen, Da Small Tragoediaz, who thiz year celebrate da 20-th anniversary of their foundation, R currently recordin’ a nu crossover version of their earliest hit.

S per usual, da sessionz R takin’ place at Zero Project Studio, with Valdemar S sound engineer. Producer iz, again, “Dr Frank”. Derr Sin & Disco Fi have already smashed da guitar partz, so that what’z left R “Frank”’z bass linez & rappin’, & 4 da first time “Frank” iz also slammin’ a keyboard solo. Da computer effectz, most of da synthesizerz & drummin’ R da deed of da Retired Honorable Member of da Tragoediaz, Herr Stein, who workz da trackz alongside from a distance, due 2 hiz missus bein’ strongly against hiz lurkin’ at rehearsal roomz and studioz. Until (20 YeRz) R’N’R of Death iz out on da market, listen 2 da live version at www.soundcloud.com/da-small-tragoediaz/4-da-small-tragoediaz12-20.

Дами и господа, Da Small Tragoediaz, които тази година празнуват 20-годишнина от основаването си, записват нова кросоувър версия на своя най-ранен хит.

Сесиите, както обикновено, се състоят в Zero Project Studio с тонинженер Valdemar. Продуцент, както винаги, е “Dr Frank”. Derr Sin и Disco Fi работят по китарите, предстои запис на баса и рап-речитативите на ПреподРобния, който, за пъви път, бичи и соло на кийборд. Компютърните ефекти, повечето синтезатори и барабаните са дело на Пенсионирания Почетен Член на Трагедиите Herr Stein, работещ по песента паралелно, от разстояние, тъй като съпругата му е твърдо против той да посещава репетиции и студиа. До появата на (20 YeRz) R’N’R of Death на музикалния пазар слушайте лайв версията му на www.soundcloud.com/da-small-tragoediaz/4-da-small-tragoediaz12-20.

PIC: Di original wood engravin’ of “Frank”, named Head of a Martyr, made in 1990 & provided 4 da cover of da single. ARTIST: ManolovСНИМКА: Оригиналната гравюра на дърво на “Frank”, наречена Глава на мъченик, рисувана още през 1990 година, предвидена за обложка на сингъла. ХУДОЖНИК: Манолов
TRANSLATION: Tchavdarova / ПРЕВОД: Чавдарова

Back 2 NEWZ / Обратно към АЛА БАЛА

No Responses to “20 Yearz R’N'R of Death / 20 години R’N'R of Death”

Leave a Reply


OFFICIAL WEB SITE OF DA SMALL STRAGOEDIAZ
®©2012 This website is created by Maslev & Manolov and edited by Manolov.
Този сайт е направен по дизайн на Маслев и Манолов и под редакцията на Манолов.