Skilled Translator Wanted / Търсим добър преводач

Newz / Ала бала No Comments

АNNOUNCEMENT: Da Small Tragoediaz R lookin’ 4 highly professional & musically sophisticated official translator 4 da website of da band!
CONDITIONZ: Perfect latinglish & weird sense of humor, ability 2 work in team of unrecognized geniusez, drunkz & trouble-makerz, modesty & friendly Gothic appearance.
WE OFFER: Generouz compensation in grape rakia, comfortable workin’ environment with Internet (if U have it at home), minimum personal contactz, no unnecessary tripz 2 di office, & an honorable place in da musical history of da world.
Please write 2 da.small.tragoediaz@gmail.com or via di enclosed registration form at http://dasmalltragoediaz.com/contact-dst. Good luck!

ОБЯВА: Da Small Tragoediaz търсят високопрофесионален и музикалноерудиран официален преводач за най-добрия рок сайт в България!
УСЛОВИЯ: Перфектен латинглиш и изродско чувство за хумор, умения за работа в сплотен екип от непризнати гении, пияници и скандалджии, скромност и приветлив готически външен вид.
ПРЕДЛАГАМЕ: Обилно възнаграждение в гроздова ракия, комфортна работна интернет среда (ако сте си я създали вкъщи), минимум лични контакти и разкарване до офиса, почетно място в музикалната история на света.
Молим кандидатите да пишат на da.small.tragoediaz@gmail.com или http://dasmalltragoediaz.com/contact-dst. Успех!

PIC: Dа style of music, writin’ & visual Xpression of DST is quite unusual 4 a rock band, especially 4 a band of Balkan origin. ARTIST: ManolovСНИМКА: Стилът на музикално, писмено и визуално изразяване на Трагедиите е доста необичаен за рок група, при това от Балкански произход. ХУДОЖНИК: Манолов
TRANSLATION: Ivanova / ПРЕВОД: Иванова

Back 2 NEWZ / Обратно към АЛА БАЛА

No Responses to “Skilled Translator Wanted / Търсим добър преводач”

Leave a Reply


OFFICIAL WEB SITE OF DA SMALL STRAGOEDIAZ
®©2012 This website is created by Maslev & Manolov and edited by Manolov.
Този сайт е направен по дизайн на Маслев и Манолов и под редакцията на Манолов.